Soal UAS / PAS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 1 Ganjil Kurikulum 2013

SekodaS.Com – Berikut kami sajikan contoh soal Ulangan Akhir Semester (UAS) ataupun Penilaian Akhir Semester (PAS) mata pelajaran Bahasa Jawa untuk jenjang sekolah dasar Kelas 1 SD Semester 1 Ganjil Kurikulum 2013 Tahun Ajaran 2020/2021 dan dilengkapi Kunci Jawaban.

soal uas bahasa jawa kelas 1 sd semester 1 kurikulum 2013

Contoh soal Bahasa Jawa ini bisa dibuat untuk referensi belajar adik-adik kelas 1 SD sebelum menghadapi ulangan yang sesungguhnya. Sedangkan bagi guru dan orang tua dapat dijadikan untuk bimbingan buat anak-anak peserta didiknya.

Inilah Soal Latihan Ulangan UAS / PAS bidang study Bahasa Jawa Kelas 1 SD pada semester ganjil K13 tahun 2021 dan kunci jawaban yang dapat kalian pelajari.

>>>>SOAL LATIHAN PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) BAHASA JAWA KELAS 1 SD SEMESTER 1

*PILIHAN GANDA

1. Gatekno gambar!

Gambar ing dhuwur jenenge …
a. bis
b. mobil
c. truk
2. Kang diarani celana gambar ing ngisor iki yaiku …
a.

b.

c.

3. Swarane wong baris yaiku …
a. theng theng theng
b. prok prok prok
c. thing thing thing
4. Gatekna gambar!
Gambar kewan ing dhuwur unine …
a. meong
b. mbek
c. maah
5. Gatekno gambar!
Gambar ing dhuwur diwaca …
a. w a y a n
b. w a j a n
c. w a j a h
6. Piranti kang kangga nulis ana gambar ing ngisor iki yaiku …
a.

b.

c.

7. Jenenge piranti kang kanggo wadhah banyu yaiku …
a. ember
b. wajan
c. piring
8. Kang kalebu kewan sikile papat yaiku …
a. manuk
b. pitik
c. sapi
9. Kang kalebu tembang dolanan yaiku …
a. Gambuh
b. Pocung
c. Lir Ilir
10. Cublak Cublak Suweng suwenge teng …
Kanggo jangkepi tembang ing dhuwur yaiku …
a. gelenter
b. gembandul
c. gemblelengan
11. Tembang dolanan biasane ditembangake karo …
a. dolanan
b. mangan
c. sinau
12. Lir ilir, lir ilir tandure wus …
kanggo jangkepi tembang ing dhuwur yaiku …
a. ijo subur
b. sumilir
c. suminar
13. Isi asem jenenge …
a. pongge
b. bethem
c. klungsu
14. Godhong gedhang garing jenenge …
a. plaras
b. klaras
c. slaras
15. Jaranan jaranan jarane jaran …
Kanggo jangkepi tembang ing dhuwur yaiku …
a. tarji
b. teji
c. teri
16. Fabel yaiku dongeng kang nyritake bab …
a. piranti
b. tetuwuhan
c. sato kewan
17. Dongeng iku crita kang ngemot piwulang lan pitutur kang …
a. ala
b. becik
c. ora bener
18. Sejatine andhong mau iso mlayu banter banget amarga dalane ndronjong. Andong iso mlayu banter banget amarga dalane …
a. alus
b. amba
c. ndronjong
19. Kanggo ngadepi bebaya, yuyu nggunakake senjatane kang awujud …
a. capit
b. patil
c. entup
20. Nykar yaiku tingkahe kewan sing jenenge …
a. bebek
b. kucing
c. tikus

*ISIAN SINGKAT

1. Gatekna gambar!

Kewan ing dhuwur swarane …

2. Piranti kanggo ngombe yaiku …

3. Ngresiki untu migunakne alat …

4. Gatekna gambar!

Piranti ing dhuwur gunane kanggo …

5. Kewan kang digambarake ana tembang kang nduweni watak males yaiku …

6. Padhang bulan padhange kaya rina. Padhange kaya rina tegese …

7. Wit gedhang jenenge …

8. Jinising dongeng kang nyritakake alaming lelembut yaiku …

9. Tingkahe bebek yaiku …

10. Senjata kang diduweni pitik jago yaiku …

*JAWAB SINGKAT

1. Gatekna gambar!

Piranti ing dhuwur gunane kanggo alas mlaku, apa jenenge?

2. Gatekna gambar!

Apa gunane piranti ing dhuwur?

3. Aranana 3 bae tembang dolanan!

4. Apa kang diarani sage?

5. Aranana apa bae perangane dongeng iku!

Demikian Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban yang dapat kami berikan semoga bermanfaat buat kalian yang akan menghadapi Ulangan Akhir Semester Ganjil 2020/2021.

Download soal dan kunci jawaban UAS Bahasa Jawa pada Kelas 1 SD di Semester 1 k13 pada link berikut ini :

>>>>Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 1 SD<<<<

>>>>Kunci Jawaban Bahasa Jawa Kelas 1 SD<<<<

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!